Sídlo kanceláře: Rooseveltova 335, Chrudim IV, 537 01 - mapka
tel.: 469 620 655
e-mail: akmala@akmala.cz
   

Vítejte na mých internetových stránkách
 
Jsem absolventkou právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení svého působení ve státní správě jsem v roce 1997 začala poskytovat právní služby jako samostatná advokátka. Koncipientskou praxi jsem vykonala u advokáta JUDr. Tomáše Plavce, s nímž dosud velmi úzce spolupracuji a sdílím společné prostory.
 
Mými klienty jsou obchodní společnosti se sídly na celém území ČR, podnikatelé, obce, města a občané, ale i neziskové organizace -zařízení soc. péče, spolky, kluby, obecně prospěšné společnosti, nadace a nestátní zdravotnická zařízení.
 
Poskytuji kvalitní právní služby na základě odborných znalostí pozitivního práva, znalosti místního právního a justičního prostředí a vlastních profesních zkušeností z dlouholetého působení ve státní správě a advokacii a ze svého současného působení v místní samosprávě.
 
Při komplexním řešení klientova případu spolupracuji dle potřeby s notáři, soudními znalci, realitními kancelářemi, odbornými poradci, zejména na úseku finančního práva a práva životního prostředí, jakož i kolegy advokáty.
 
V dalších odkazech Vás rámcově informuji o rozsahu, cenách a podmínkách mnou poskytovaných právních služeb.
 
Chcete-li využít služeb mé kanceláře, zvolte Vám vyhovující způsob kontaktu.
 
Ochotně se budu Vašemu problému věnovat
 
Mgr. Jana Malá, 2011

e-mail: akmala@akmala.cz                        tel.: 469 620 655
© 2011, Mgr. Jana Malá