Moje kancelář poskytuje právní poradenství také prostřednictvím internetu.
 
Výhodu této aktivity spatřuji v tom, že advokát a klient nejsou při vzájemné komunikaci elektronickou poštou (e-mailem) vázáni na určité místo, což poskytuje oběma vyšší, zejména časový komfort, výrazně zvyšuje dostupnost kvalifikované právní služby a značně urychluje řešení problémů klienta.
 
Potřebujete-li radu a chcete využít nabídky on-line porady, vyplňte následující formulář, v němž uvedete svůj e-mail, jehož prostřednictvím bude naše komunikace probíhat. V mé odpovědi snad najdete způsob, jak dosáhnout řešení Vašeho problému.
 
Název společnosti nebo jméno:
E-mail:
Váš požadavek:

 
 
Při realizaci on-line porad se osvědčil tento postup :
  • popíšete mi ve svém e-mailu Váš právní problém a zejména jaký výsledek očekáváte,
  • mailovou poštou na Vámi sdělenou adresu Vám položím doplňující dotazy, příp. vyžádám potřebné podklady, navrhnu nejvhodnější způsob řešení Vašeho požadavku, reálný termín vyřízení a sdělím Vám výši odměny za právní službu,
  • po zaplacení zálohy sjednané odměny ve výši cca 75% vyhovím Vašemu požadavku a právní rozbor, příp. jiný právní dokument zašlu na Vaši e-mailovou adresu,
  • zodpovím Vaše případné dotazy a po doplacení zbytku odměny odešlu poštou potvrzení o zaplacené odměně s náležitostmi daňového dokladu.

e-mail: akmala@akmala.cz                        tel.: 469 620 655
© 2011, Mgr. Jana Malá